Метою викладання дисципліни «Моделі економічної динаміки» є формування теоретичних знань та практичних навичок з питань моделювання динамічних економічних процесів. В центрі уваги перебувають методи і моделі аналізу тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в економіці, що є необхідною умовою аналізу та прогнозування окремих показників динаміки соціально-економічного розвитку країни.