Дисципліна «Бухгалтерські та податкові аспекти господарських договорів» входить до складу нормативних дисциплін професійного циклу варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» і вивчається після засвоєння студентами таких дисциплін: як Фінансовий облік (І,2), Управлінський облік та Податковий облік.

Метою вивчення дисципліни  «Звітність банків» є -  отримання знань про зміст, структуру, порядок складання і використання звітності банківських установ.