Загальна інформація

Кафедра ІТМІК - структурний підрозділ ХНТУ, здійснює підготовку бакалаврів за напрямом «Інженерна механіка», спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Технологія машинобудування» та спеціалізацією «Комп’ютерні технології в машинобудуванні».

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ :

За нормативними документами МОН кафедра готує фахівців за пріоритетними напрямами наукова, науково-дослідна та науково-технічна діяльність у таких сферах як конструювання та експлуатація обладнання машинобудівних підприємств, проектування структури маршрутних технологічних процесів, проектування автоматизованих виробництв, інноваційних науково-технічних, теоретичних та експериментальних досліджень.

 

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ:

  • Здійснення освітньої діяльності, що забезпечує підготовку фахівців освітньо кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр і відповідає стандартам вищої освіти;
  • здійснення наукової та науково-технічної творчої і культурно-виховної;
  • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
  • здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів;
  • вивчення попиту на фахівців із спеціальності "технологія машинобудування" на ринку праці і сприяння влаштуванню випускників

Сайт кафедры: http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Struktura/Kafedri-universitetu/IInformacijnih-tehnologij-v-mashinobuduvanni-ta-inzhenernij-konsalting