Метою навчальної дисципліни «Безпечність промислових виробів» є засвоєння теоретичних знань, набуття вмінь та навичок для забезпечення відповідності промислових виробів вимогам безпечності, встановлених у законодавчо-правових актах України, національних і міжнародних нормативно-правових документах.