Предметом вивчення  навчальної дисципліни є

-   теоретико - методологічні засади організації державного управління розвитком суспільства, управління циклічністю розвитку соціуму, прогнозування та планування без кризового розвитку усіх сфер соціального життя, а також економічних відносин у сферах суспільного відтворення.

-   суспільні та економічні закони, які управляють розвитком економічних систем, соціальні та економічної категорії.

Міждисциплінарні зв’язки. «Антикризове управління» базується на наступних дисциплінах: «Економіка», «Управління ресурсами».

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Антикризове управління» є формування у державних службовців розуміння сучасних концепцій антикризового управління в умовах ринкової економіки.