Метою дисципліни є формування знань і умінь, що лежать в основі компетентності працівників вищої освіти використовувати програми офісного пакету LibreOffice у своїй професійній діяльності.

Метою дистанційного курсу "Використання віртуального навчального середовища Moodle" є формування і закріплення знань, вмінь та навичок за допомогою використання сучасних навчальних комп'ютерних та телекомунікаційних технологій.

Широке впровадження засобів обчислювальної техніки та комп'ютерних мереж у процес сучасного навчання, особливо за дистанційною формою, потребує від викладачів поглиблених знань комп’ютерної техніки і мереж, а також здобуття професійних навичок їх ефективного застосування в процесі професійної діяльності.

Метою курсу є формування знань, умінь та навичок, необхідних для ефективного використання сучасних комп’ютерних систем і мереж при плануванні та здійсненні процесів навчання за дистанційною формою; освоєння наукових та практичних основ забезпечення ергономічного та безпечного використання комп'ютерних систем та мереж в навчальному процесі.

У курсі розглядаються питання прикладної психології та педагогіки дистанційної освіти як науки: психічні процеси та вольова сфера особистості, особистість та управління процесом її формування, особистість і колектив. Предмет та завдання педагогіки, особистісно орієнтоване виховання, види виховання, сутність і структура професійної діяльності. Аналізуються питання соціального коструктивізма, а також принципи та завдання психології та педагогіки дистанційної освіти.

Для роботи з СДН Moodle не потрібні спеціальні знання в області програмування, тому розробляти тести в Moodle може будь-який педагог, який володіє базовими навичками роботи з комп'ютером. 

Мета дисципліни - теоретичне і практичне знайомство учасників з розробкою тестів в системі СДН Moodle. 

Курс спрямований на вивчення таких тем: 

  • Поняття і методика тестового контролю 
  • Технологія розробки тестових завдань 
  • Створення та редагування тестів в системі СДО Moodle
  • Створення тестових завдань за допомогою Hot Potatoes. Взаємодія Moodle та Hot Potatoes.

  Для участі в курсі бажано мати базовий досвід роботи в СДН Moodle.