Метою дисципліни є формування знань і умінь, що лежать в основі компетентності працівників вищої освіти використовувати програми офісного пакету LibreOffice у своїй професійній діяльності.

Метою дистанційного курсу "Використання віртуального навчального середовища Moodle" є формування і закріплення знань, вмінь та навичок за допомогою використання сучасних навчальних комп'ютерних та телекомунікаційних технологій.

Широке впровадження засобів обчислювальної техніки та комп'ютерних мереж у процес сучасного навчання, особливо за дистанційною формою, потребує від викладачів поглиблених знань комп’ютерної техніки і мереж, а також здобуття професійних навичок їх ефективного застосування в процесі професійної діяльності.

Метою курсу є формування знань, умінь та навичок, необхідних для ефективного використання сучасних комп’ютерних систем і мереж при плануванні та здійсненні процесів навчання за дистанційною формою; освоєння наукових та практичних основ забезпечення ергономічного та безпечного використання комп'ютерних систем та мереж в навчальному процесі.

Метою курсу є ознайомлення слухачів з законодавчою базою, основними поняттями, задачами та методами технічного захисту інформації, захисту персональних даних та захисту авторського права в області інформаційних технологій. Розглядаються засоби та способи захисту інформації від знищення, спотворення або блокування доступу до неї внаслідок дії комп'ютерних вірусів, зловмисних дій, несанкційованого доступу та відмов обладнання. Вивчаються питання ліцензування та легалізації програмного забезпечення.

У курсі розглядаються питання прикладної психології та педагогіки дистанційної освіти як науки: психічні процеси та вольова сфера особистості, особистість та управління процесом її формування, особистість і колектив. Предмет та завдання педагогіки, особистісно орієнтоване виховання, види виховання, сутність і структура професійної діяльності. Аналізуються питання соціального коструктивізма, а також принципи та завдання психології та педагогіки дистанційної освіти.

Для роботи з СДН Moodle не потрібні спеціальні знання в області програмування, тому розробляти тести в Moodle може будь-який педагог, який володіє базовими навичками роботи з комп'ютером. 

Мета дисципліни - теоретичне і практичне знайомство учасників з розробкою тестів в системі СДН Moodle. 

Курс спрямований на вивчення таких тем: 

  • Поняття і методика тестового контролю 
  • Технологія розробки тестових завдань 
  • Створення та редагування тестів в системі СДО Moodle
  • Створення тестових завдань за допомогою Hot Potatoes. Взаємодія Moodle та Hot Potatoes.

  Для участі в курсі бажано мати базовий досвід роботи в СДН Moodle.