Програма вивчення пакетної вибіркової навчальної дисципліни “Бізнес-планування і організація діяльності підприємця” складена  як складова пакетної програми «Бізнес-лабораторія майбутніх підприємців».

Навчальний курс для майбутніх магістрів передбачає вивчення системних економічних знаннь, спрямовані на придбання навичок бізнес-планування і організацію діяльності підприємця, ознайомлення студентів з механізмом функціонування бізнесу з орієнтацією на подальше використання набутих знань в практичній діяльності.