Метою викладання навчальної дисципліни  «Макроекономіка» є формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.

Метою є здобуття майбутніми фахівцями грунтовних економічних знань з макроекономіки