Метою викладання навчальної дисципліни  «Основи аналітики підприємницької діяльності» є. формування у студентів аналітичної компетентності для дослідження підприємницької діяльності з метою прийняття ефективних управлінських рішень