Мета - вивчення теорії і практики прогнозування і макроекономічного планування як функції управління економікою країни з метою формування економічного світогляду і правильного розуміння функціонування економічної системи.

 

Компетентності, що набуваються в результаті вивчення дисципліни:

-    здатність до економічного мислення на основі знань про економічну систему суспільства.

 

Результати навчання, які формулюються у процесі викладання дисципліни:

- застосовувати на практиці методи прогнозування та планування при дослідженні економічних явищ;

-  аналізувати та ідентифікувати часові ряди;

- здійснювати економічні розрахунки щодо обґрунтування організаційно-технічних, економічних і соціальних рішень;

- описувати економічні процеси у минулому і  прогнозувати їх стан у майбутньому;

- розробляти прогнози, програми та плани розвитку різних економічних об'єктів в умовах ринкової економіки.

- оцінювати ефективність методів та результати прогнозу.