Метою навчальної  дисципліни «Інтелектуальний бізнес» є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок  формування та управління інтелектуальним бізнесом, економічного обґрунтування напрямків його розвитку та забезпечення успішного функціонування.