Проведення внутрішньогосподарського контролю на підприємствах вимагає від працівників ВТК, ВОП, ВВ та ВЯ високої кваліфікації, компетентності. Це можливо, шляхом придбання  достатніх знань теоретичних основ внутрішньогосподарського контролю та методики його проведення.