Мета дисципліни - вивчення організаційно-методичних основ управлінського обліку в банках.