Метою викладання навчальної дисципліни «Безпечність товарів» є формування систематичних знань про види потенційних небезпек товарів та розуміння значення їх безпечності як важливої споживчої властивості на сучасному етапі розвитку технології виробництва й елемента конкурентної боротьби на світовому ринку.