Метою викладання навчальної дисципліни «Введення в спеціальність» є підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті та ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями, визначення ролі товарознавця в діяльності сучасного підприємництва, особливостями організації підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами: "Товарознавство і торговельне підприємництво", "Оптова, роздрібна та Інтернет-торгівля".