Предметом дисципліни «Обладнання підприємств торгівлі» є вивчення механізації і автоматизації процесу руху товару, аналіз ринку устаткування, підбір, установка і раціональна експлуатація всіх видів торгово-технологічного устаткування. Вивчення дисципліни засноване на досягненнях науки, техніки і технології, світової практики вдосконалення процесу руху товару.