Метою вивчення дисципліни «Дискретні структури» є ознайомлення з основними методологічними підходами, моделями та методами формалізованого подання базових понять дискретної математики.