Наука про процеси і апарати є основою кожної галузі харчових виробництв. Курс «Процеси і апарати харчових виробництв» є введенням і основою для вивчення курсу спеціальної технології та спеціального устаткування. Курс містить основи теорії процесів, основи методики розрахунку апаратів, основні принципи конструювання апаратів і дає їх раціональну класифікацію.