Метою навчальної дисципліни “Комп'ютерні системи у математичній фізиці” є надбання студентами уявлень про окремі елементи математичного апарату сучасної теоретичної фізики, формування основних підходів до аналізу явищ і розвинення можливості реалізації цих підходів за допомогою системи комп’ютерної математики Maple.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Комп'ютерні системи у математичній фізиці” є надання студентам уявлення про окремі елементи математичного апарату сучасної теоретичної фізики; вироблення вміння працювати з теоретичними моделями математичної фізики з використанням сучасного математичного забезпечення та інструментальних середовищ ЕОМ; опанування методів створення та дослідження математичних моделей методами математичної фізики з наочною візуалізацією результатів.