Дисципліна викладається для студентів напряму підготовки 6.051301 – Хімічна технологія, спеціальність 7/8.05130115 – Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва; 7.05130101 – Хімічна технологія неорганічних речовин; 7.05130102 – Хімічна технологія органічних речовин; 8.05130111 – Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів. Факультету технологій та дизайну.